Angående: Familie-smalfilm

Vær venligst opmærksom på:

Alle videoer er produceret udelukkende til privat brug. For ikke at krænke de medvirkende personers privatliv er al kopiering samt offentlig brug af videomaterialet (i sin helhed eller uddrag) ulovlig uden de medvirkende personers samtykke.

Svend Friis Lauszus og Troels Friis Lauszus har ophavsretten til serien Familie-smalfilm.

Yderligere henvendelse:
Troels Friis Lauszus
email: Troels-Friis@mail.tele.dk